Revue pro sociální politiku a výzkum: Je čas zvýšit příspěvek na péči všem, kteří ji dostávají doma

Revue k tématu: Zvýšení příspěvku při péči doma je jen začátek reformy dlouhodobé péče.

Celý článek najdete tady:  

https://socialnipolitika.eu/2018/09/je-cas-zvysit-prispevek-na-peci-vsem-kteri-ji-dostavaji-doma/