POSKYTUJI SLUŽBY

Usilujete o rozvoj své organizace poskytující pečovatelskou službu?

Proč měnit nastavení pečovatelské služby?

Cesta změny k vizi ŽÍT DOMA

Připojte se k vizi ŽÍT DOMA

Mapa pečovatelských služeb s vizí žít doma

Pro zapojené služby

Proč měnit nastavení pečovatelské služby?

Cesta změny k vizi ŽÍT DOMA

Připojte se k vizi ŽÍT DOMA

Mapa pečovatelských služeb s vizí žít doma

Pro zapojené služby

 • Dostáváte se do situací, kdy nejste zájemci o službu schopni pomoci? Jeho stav vyžaduje poskytování péče v době, kdy rozvážíte obědy? 
 • Potřebuje poskytnout péči i ve večerních hodinách? Nemůže zůstat o svátcích bez pomoci, ale vaše služba o víkendech a svátcích nepracuje? Potřebuje službu poskytnout opakovaně během dne? 
 • Máte obavu, zda naplňujete ustanovení zákona o sociálních službách? 
 • Nejste si jistí, zda skutečně poskytujete služby pouze lidem v nepříznivé sociální situaci? 
 • Požadují po vás zájemci/uživatelé služby poskytování úkonů z důvodu, že musí splnit závazek o odběru péče pečovatelské služby, který mají v nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení obce (tzv. dům s pečovatelskou službou)?
 • Obracejí se na vás lidé především proto, abyste jim dovezli oběd, zajistili úklid, zatímco lidé, kteří potřebují péči, nikoliv?
 • Obracejí se na vás zájemci se zdravotním omezením a vy se jako organizace necítíte připraveni o ně pečovat? 
 • Přichází váš kraj s požadavky, které ve vás vzbuzují obavy? Nevíte, jak je naplnit a uvést do praxe? 
 • Máte dojem, že vaši roli začínají přebírat jiné služby, např. osobní asistence, domácí zdravotní péče, a vy nevíte proč?

ŽÍT DOMA je vize a zároveň iniciativa Institutu sociální práce, z.s., která usiluje o vytváření příležitostí pro setrvání v domácím prostředí i v situaci, kdy je člověk odkázán na pomoc druhých. Podporuje rozvoj pečovatelské služby, jejíž úloha, jako nejrozšířenější sociální služby v ČR, je nezastupitelná a naprosto klíčová.

Pečovatelskou službu lze považovat za „poklad“ v oblasti péče v domácím prostředí, který však často zůstává skryt a nevyužit pro řešení situací potřebných. Cílem tohoto úsilí je ho objevit a rozkrýt, a to jak ve vnímání správců sítě sociálních služeb, tak osob odpovědných za dostupnost péče, ale především jej odhalit veřejnosti a klást přitom důraz na lidi, kteří jsou závislí na pomoci druhých v každodenním životě. 

Rozvoj pečovatelských služeb rovněž přináší významnou podporu pečujícím osobám. Včasné poskytnutí pomoci je také důležitou prevencí rozpadu jejich rodin, partnerských vztahů i zhoršení zdravotního stavu pečujících. 


Proč měnit nastavení pečovatelské služby?

 • Nedostupnost pečovatelské služby
 • Omezování cílové skupiny
 • Omezování provozní doby
 • Omezení ve vazbě na nepříznivou sociální situaci
 • Omezení plynoucí z nahrazování veřejně dostupných služeb
 • Omezení plynoucí z provázanosti s domy s byty zvláštního určení
 • Omezení plynoucí z nevhodného způsobu prezentace
 • Povinnost kraje – zajišťování dostupnosti sociálních služeb

Více čtěte zde… 


Cesta změny směrem k vizi ŽÍT DOMA

 • Jak vypadá pečovatelská služba s vizí ŽÍT DOMA
 • Videa ilustrující, jak pomáhá pečovatelská služba ŽÍT DOMA
 • Výsledky a zkušenosti…
 • Rozhovory s vedoucími služeb o transformaci 
 • Akce, prezentace a podpora vize ŽÍT DOMA  
 • Zákony a důležité dokumenty 

Více se dozvíte tady…


Připojte se k vizi ŽÍT DOMA

 • Naše společné cíle
 • Chcete se připojit?

Více najdete zde…


Mapa pečovatelských služeb s vizí ŽÍT DOMA

 • Služby usilující o naplnění vize ŽÍT DOMA

Více zde…


Pro zapojené služby 

 • Informace a podklady

Více hledejte tady…