Média

Vize ŽÍT DOMA
Můžeme dál ŽÍT DOMA, i když se staneme závislými na pomoci druhých.
Kromě rodiny a blízkých nám v tom pomáhá pečovatelská služba ve spolupráci s dalšími návaznými službami.

Realita

Pečovatelské služby dnes fungují různě – nemají stejnou provozní dobu ani skupinu osob, kterým péči nabízejí. Liší se ve schopnosti poskytovat službu jednomu uživateli opakovaně během dne i ve způsobilosti zajišťovat odbornou péči o jednotlivé cílové skupiny (děti, zdravotně postižené, chronicky nemocné, seniory atd.).

Potřební lidé pečovatelskou službu často nevyhledají, protože ji nevnímají jako možné řešení vlastní situace.

Cesta změny směrem k vizi ŽÍT DOMA

Institut sociální práce, z.s., vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování pečovatelských služeb ‒ už nezajišťují především rozvoz obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i osobám s III. a IV. stupněm závislosti na péči, dříve výhradně klientů pobytových zařízení (např. domovů pro seniory).

Institut spolupracuje se zřizovateli služeb (obcemi), na úrovni zadavatelů (krajů), zpřehledňuje systém financování sociálních služeb, vytváří kritéria a pravidla pro jejich optimální zajištění.

Projekty Institutu zkvalitnily život již tisícům lidí i jejich rodinám a blízkým.

Pečovatelské služby, které se přihlásily do projektů Institutu sociální práce, chtějí změnit nastavení poskytovaných služeb tak, aby byly schopny co nejvíce pomoct lidem v tzv. nepříznivé sociální situaci, kteří si přejí nadále ŽÍT DOMA, popř. podpořit jejich blízké v péči o ně. 

Cílem takto nastavených služeb je pomoct s tím, co uživatel sám nezvládne a nelze to zajistit přispěním rodiny, blízkých nebo běžně dostupných služeb (např. dovážka stravy, úklidové firmy). Služby se zaměřují především na podporu v oblasti běžného života – pomoc s osobní hygienou, péče o sebe, orientace v čase a prostoru, podání jídla, doprovázení atp., a to i opakovaně během jednoho dne. Záměrem je pomoci co nejvíce zachovat běžný chod života uživatele služby tak, jak byl doposud zvyklý.

Služby, které usilují o naplnění vize ŽÍT DOMA

Pečovatelské služby v osmi krajích České republiky zahájily proces transformace. Rozšiřují provozní dobu do pozdějších večerních hodin, na víkendy i svátky. Omezují činnost suplující běžně dostupné služby (rozvoz jídla, úklid, …) a více se věnují odborné péči (doplňují si znalosti specifické péče o různé cílové skupiny).

Služby, které se přihlásily do projektů Institutu sociální práce s vizí ŽÍT DOMA a zahájily proměnu, najdete tady

Tiskové zprávy Institutu sociální práce, z.s.

K spuštění informační kampaně „ŽÍT DOMA“

K vystoupení zástupců Pečovatelské služby Rotava a Institutu sociální práce, z.s., na krajské konferenci v Karlových Varech

K dvoudenním setkáním v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II

K ukončení projektu „Rozvoj kritérií jako nezbytná součást pro poskytování efektivních sociálních služeb“

K vystoupení Institutu sociální práce na konferenci „Moderní trendy v sociální práci zaměřené na stáří“ 

K získání Ceny SDGs 2019 za aktivity „ŽÍT DOMA“

K nominaci „ŽÍT DOMA“ do finále Cen SDGs 2019

K oficiálnímu zahájení projektu „ŽÍT DOMA“

K vystoupení Institutu sociální práce v Senátu PČR

K zahájení projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“

K ukončení projektu „Zapojení rodiny a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“

K závěrečné konferenci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ v Senátu PČR


Velmi nás těší váš zájem o aktivity „ŽÍT DOMA“. V případě jakýchkoli dotazů jsme plně k dispozici.

Eva Kroupová

Institut sociální práce, z.s.
e-mail: kroupova@institutsocialniprace.cz
mobil: +420   604 800 624

Máte-li zájem o zaslání log Institutu sociální práce, napište nám na výše uvedený e-mail.

Statutární zástupce: PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, předseda, mail: ctvrtnik@institutsocialniprace.cz

Všechny ilustrační fotografie na webu zitdoma.cz vznikly se souhlasem. V případě snímků ze seminářů, konzultací, kulatých stolů, konferencí a dalších akcí byli účastníci předem informováni o pořízení obrazové dokumentace.