Tisková zpráva: Startuje projekt Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II

Doba, kdy člověka zdravotně nic moc netrápí, se stále prodlužuje. Konec života se oddaluje a populace u nás i v dalších zemích Evropské unie stárne. Pětašedesátku u nás v současné době překročilo 1 800 000 lidí (tj. 16 % obyvatelstva), v roce 2030 to bude už 22 % a v polovině 21. století bude v seniorském věku dokonce každý třetí člověk. S tím souvisí také růst nákladů na dlouhodobou péči. Národní strategie rozvoje sociálních služeb si klade za cíl zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí, tedy doma. Pečovatelské služby umožňující uživatelům co nejdelší setrvání tam, kde mají kořeny, mají být jedním z hlavních pilířů podpory.