Revue pro sociální politiku a výzkum: Příspěvek na péči doma se zvýší z 8 800 na 12 800 Kč ve III. stupni a z 13 200 na 19 200 Kč ve IV. stupni

 Revue o navýšení příspěvku na péči pro osoby v domácí péči ve III. a IV. stupni závislosti.

Celý článek najdete tady:  

https://socialnipolitika.eu/2018/12/prispevek-na-peci-doma-se-zvysi-z-8-800-na-12-800-kc-ve-iii-stupni-a-z-13-200-kc-na-19-200-kc-ve-iv-stupni/