Moravskokrumlovské noviny: Pomáháme ŽÍT DOMA, nejsme domov pro seniory

Pokladů má Moravský Krumlov hned několik. Vedle nádherného zámku, kláštera a kostelů také pečovatelskou službu. Ta slouží všem, kteří chtějí ŽÍT DOMA, i přestože ztrácejí soběstačnost, jsou po úrazu, nebo třeba trpí chronickou nemocí. Dvanáct pečovatelek se stará o více jak stovku starších i mladších Krumlováků a lidí z blízkého okolí, a to i s vyšší mírou závislosti vyžadující pomoc i několikrát denně. Díky propojení s domácí zdravotní a nově i s hospicovou službou je dokáží doprovázet až na úplný konec života, bez nutnosti přesunu do neznámého prostředí nemocnice.