Tisková zpráva: Lidé chtějí ŽÍT DOMA. Projekt získal Cenu SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje

Lidem se zamlouvá vize ŽÍT DOMA, a to i v případě ztráty soběstačnosti a vysoké závislosti na pomoci druhých. Potvrzuje to výsledek třetího ročníku prestižních Cen SDGs 2019. Široká veřejnost svými hlasy poslala projekt Institutu sociální práce, z.s., realizovaný v oficiálním partnerství a úzké spolupráci s pěti kraji na výborné 3. místo. Slavnostní vyhlášení se konalo 30. května na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci za účasti představitelů vlády, byznysu i občanské společnosti