Zavzpomínejte s námi na Jiřinu Šiklovou

Zavzpomínejte s námi na Jiřinu Šiklovou, socioložku a také zakladatelku katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která mnohé z nás inspirovala, ovlivnila či přímo podpořila. I za to jí patří velký dík.

Podívejte se, jak se zamýšlela nad tématy jako je domov, opuštění domova, stáří jako součást života, nebo role a hodnota pečujících. Rozhovor poskytla Institutu sociální práce na podporu vize ŽÍT DOMA v prosinci 2019.

Jiřina Šiklová

  • vystudovala historii a filosofii na FFUK
  • v polovině 60. let spoluzakládala Katedru sociologie FF UK
  • na konci 60. let byla z fakulty vyhozena, pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice, později byla za podvracení republiky i vězněna
  • po revoluci 1989 začala opět přednášet, iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou vedla do roku 2000
  • v sobotu, 22. května 2021, zemřela ve věku 85 let