Dobrý den,

informační stránky zitdoma.cz byly vytvořeny jako zdroj informací na podporu změn v nastavení pečovatelských služeb s cílem podpořit možnost ŽÍT DOMA, i v případě závislosti na pomoci další osoby. Tuto ideu prosazujeme již od roku 2010 a do dnešního dne se k ní přihlásilo více jak sto pečovatelských služeb.

Skrze naše aktivity usilujeme o zvýšení dostupnosti pomoci pečovatelské služby potřebným osobám v lokalitě její působnosti tak, aby už nemusely předčasně vyhledávat pomoc pobytových služeb, např. domovů pro seniory, nebo se plně spoléhat na obětavou péči svých blízkých. Ti jsou pak často nuceni se vzdát veškerých pracovních i volnočasových aktivit, aby náročnou péči zvládli sami. Věříme, že vhodně nastavená pečovatelská služba je oporou právě i těmto rodinám, kdy převzetím části péče jim umožňuje zůstat dlouhodobě podporou svým nejbližším.

Přeji všem hodně sil a zdraví.

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA
předseda, Institut sociální práce