Jan je v 66 letech po mozkové příhodě téměř nevidomý … pokračování zde

 

Jan utrpěl závažnou mozkovou příhodu. Následkem toho je téměř nevidomý, vidí pouze bílou mlhu a obrysy. Zároveň je částečně ochrnutý na levou část těla.

Na doporučení sociální pracovnice v nemocnici kontaktoval pečovatelskou službu, protože bylo jasné, že bez pomoci novou situaci nezvládne. Bydlel sám ve velkém dvoupatrovém domě. Musel překonávat řadu překážek, jako jsou prahy mezi pokoji nebo schodiště, a potýkat se s nevyhovující bariérovou koupelnou. Ve velkém domě by měl také potíže s orientací v prostoru.

Pečovatelská služba mu proto navrhla možnost přestěhování do obecního bytu. Když souhlasil, pomohla mu na obci podat žádost a vše vyjednat. Bývalá manželka mu potom poskytla pomoc při samotném stěhování do nového bydliště.

Pan Jan tedy nyní bydlí v garsonce s bezbariérovou koupelnou. Pracovníci pečovatelské služby mu pomohli zorganizovat domácnost tak, aby se v ní vyznal, a naučili ho, jak se má po bytě pohybovat a podle čeho se má orientovat. Ve spolupráci s Tyfloservisem mu navrhli vhodné kompenzační pomůcky, a to jak pro běžné činnosti v domácnosti, tak pro komunikaci s ostatními (čtečka, počítač). Řadu běžných činností tak nyní zvládne sám.

Na péči o pana Jana se podílí také jeho bývalá manželka. Ta je však zaměstnaná, nemůže tedy zajistit péči v době, kdy je v práci. Několikrát v týdnu za ním po práci zajde, postará se o domácnost, nakoupí a zajistí finanční záležitosti. Obědy mu dováží místní restaurace.

V současné době ho pečovatelská služba navštěvuje už jen třikrát denně, ráno, v poledne a večer. Pomáhá mu především s hygienou a oblékáním, někdy také s přípravou složitějších jídel. Pokud je třeba, doprovází ho k lékaři či na úřady.

S pohybem po městě panu Janovi pomáhají také dobrovolníci. Pan Jan sice místo, kde teď žije, zná, ale ne tak dobře jako okolí svého dřívějšího bydliště. Proto s ním dobrovolníci nacvičují nové trasy, aby se brzy mohl pohybovat i sám.

Díky pomoci pečovatelské služby se pan Jan v nové situaci natolik adaptoval, že se může opět věnovat i svým koníčkům – jednou za týden dochází na kurz počítačů pro nevidomé a na besedy o přírodě. Má tak možnost dozvědět se něco nového a zároveň být ve společnosti a sdílet s ostatními lidmi své zážitky, navázat nové vztahy.