Lidé chtějí ŽÍT DOMA. Projekt získal Cenu SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje