Institut sociální práce

Institut sociální práce

Institut sociální práce

Institut sociální práce

Institut sociální práce
Institut sociální práce

Institut sociální práce

Institut sociální práce

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: normal

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: normal italic

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: bold

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: bold italic

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: light

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: light italic

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: book

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: book italic

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: black

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: black italic

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: medium

ěščřžýáíéúů Toto je text s css třídou: medium italic

 

1. Ydfadfgb a
Dyfgbstzh

1) Xdfg ygf

Průvodce k závěrečné práci – individuálnímu plánu – 4 denního akreditovaného vzdělávacího kurzu „Zjišťování potřeb jako základ individuálního plánování“ (akreditace č. 2015/1079-PC/SP), byl vytvořen v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“, který je realizován v letech 2018 – 2020. Průvodce byl zpracován experty z Institutu sociální práce, z.s.

Průvodce je určen pro využití organizacemi, které se výše zmíněného projektu účastní, a jejichž pracovníci absolvují daný 4 denní akreditovaný vzdělávací kurz. Součástí kurzu jsou také instrukce, jak se vzorem individuálního plánu pracovat.

Průvodce nelze využít jako podklady pro vlastní aktivity (školení, metodiky, počítačové programy atd.) bez předchozí konzultace se zástupci Institutu sociální práce z.s. V případě potřeby, prosím, kontaktujte PhDr. Jakuba Čtvrtníka, MBA (ctvrtnik@institutsocialniprace.cz).

  1. Průvodce k závěrečné práci – individuálnímu plánu – 4 denního akreditovaného vzdělávacího kurzu „Zjišťování potřeb jako základ individuálního plánování“ (akreditace č. 2015/1079-PC/SP), byl vytvořen v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“, který je realizován v letech 2018 – 2020. Průvodce byl zpracován experty z Institutu sociální práce, z.s.
  2. Průvodce je určen pro využití organizacemi, které se výše zmíněného projektu účastní, a jejichž pracovníci absolvují daný 4 denní akreditovaný vzdělávací kurz. Součástí kurzu jsou také instrukce, jak se vzorem individuálního plánu pracovat.
  3. Průvodce nelze využít jako podklady pro vlastní aktivity (školení, metodiky, počítačové programy atd.) bez předchozí konzultace se zástupci Institutu sociální práce z.s. V případě potřeby, prosím, kontaktujte PhDr. Jakuba Čtvrtníka, MBA (ctvrtnik@institutsocialniprace.cz).

 

ins