Nejvyšší kontrolní úřad: Úroveň sociálních služeb mají zlepšit plánované změny Ministerstva práce a asociálních věcí. Drtivé většiny z nich se resortu nedaří dosáhnout

Úřad o výsledcích kontroly plánovaných změn: Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření – například zvýšení podpory neformálním pečovatelům a další, které měly zlepšit úroveň sociálních služeb. V době kontroly se resortu nepodařilo dosáhnout 14 z nich.

Celý článek najdete tady:  

https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/uroven-socialnich-sluzeb-maji-zlepsit-planovane-zmeny-mpsv–drtive-vetsiny-z-nich-se-resortu-nedari-dosahnout-id10284/