Královopolské listy – „Chceme pečovat o ty, kteří se bez pomoci druhých již neobejdou“

| Příspěvek v Královopolských listech popisuje proměnu místní pečovatelské služby s vizí ŽÍT DOMA. Proč mění své fungování a jaké výhody to přinese tamním... více

Rozloučení Instiutu sociální práce s rokem 2019 a PF 2020

| Dovolte mi vám poděkovat za letošní spolupráci, projevenou důvěru při naší společné snaze podpořit vizi ŽÍT DOMA a její uvedení do... více

Zástupci krajů hovoří o vizi ŽÍT DOMA

| Vánoce jsou časem, který rodiny tráví většinou pospolu. Víc, než kdy jindy, myslíme na ty, kteří mohou být doma jen s přispěním druhých – seniory, zdravotně postižené, nebo chronicky nemocné. Aby mohli ŽÍT DOMA, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení... více

Předvánoční rozhovor: Pečující jsou naprosto nenahraditelní, říká socioložka Jiřina Šiklová

| Nad tématy jako je domov, opuštění domova, stáří jako součást života, nebo role a hodnota pečujících se pro informační portál zitdoma.cz zamýšlí v čase adventním socioložka Jiřina Šiklová. Jakožto uznávaná odbornice v sociální oblasti poukazuje na skutečnost, že... více

Denik.cz – Potenciál je zejména v modernizaci pečovatelské služby, říká radní Milena Johnová

| Pražská radní pro sociální oblast Milena Johnová razí cestu minimalizace poptávky po pobytových službách skrze posilování těch terénních. Pro Denik.cz uvedla, že potenciál vidí zejména v modernizaci pečovatelské... více

Tisková zpráva: Zlínský kraj a pražské městské části se zapojily do inovativního projektu Institutu sociální práce

| Projekt zaměřený na podporu rozvoje terénních sociálních služeb a hledání vyváženého dynamického modelu zajištění sociálních služeb v terénní a pobytové formě právě zahájil Institut sociální práce, z.s. Nese název „Inovace a rozvoj sytému péče zajišťované v... více

Nová informační kampaň Institutu sociální práce má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

| Vlasta se po mozkové příhodě vrátila z nemocnice závislá na péči druhých. Syn Honza, který má náročnou práci a velkou rodinu, si kvůli tomu vzal dva týdny dovolené, ale teď už musí zpátky do práce. Stojí před rozhodnutím, co s maminkou dál? Jak se o ni zvládne postarat,... více

Tisková zpráva: Pečovatelská služba v Rotavě pracuje s vizí ŽÍT DOMA již pět let

| „Pečovatelská služba v procesu změny“, to bylo tématem příspěvku Zdeňka Harapáta, vedoucího odboru kultury a sociálních věcí v Rotavě a zároveň vedoucího tamní pečovatelské služby, a Jakuba Čtvrtníka, předsedy Institutu sociální práce, z.s., v rámci úvodní... více

Tisková zpráva: Pečovatelské služby jsou o krok blíž naplnění vize ŽÍT DOMA

| „Změna – výzva nebo hrozba?“ Sugestivní název jednoho z workshopů odstartoval odpolední vzdělávací blok dvoudenního setkání zaměřeného na sociální pracovníky a vedoucí pracovníky pečovatelských služeb. V rámci projektu „Pečovatelská služba - příležitost pro... více

Naděje Brno: Splnitelné přání “žít doma”

| Paní Anna je klientkou Pečovatelské služby NADĚJE již šest let. Zpočátku jí stačily služby v minimálním rozsahu. Syn se snachou ji denně navštěvovali, ovšem prohlubující se zdravotní problémy je přiměly zvažovat matčino přestěhování do pobytového... více