Tisková zpráva: Kraje intenzivně pracují na tom, aby i nesoběstační lidé mohli dál ŽÍT DOMA