Splnitelné přání: žít doma

Příběh Anny, klientky pečovatelské služby NADĚJE

Paní Anna je klientkou Pečovatelské služby NADĚJE již šest let. Zpočátku jí stačily služby v minimálním rozsahu. Syn se snachou ji denně navštěvovali, ovšem prohlubující se zdravotní problémy je přiměly zvažovat matčino přestěhování do pobytového zařízení. Vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení a zvyšující se náročnosti potřebné péče jiné východisko neviděli. Paní Anna se však do domova pro seniory stěhovat nechtěla. Přála si zůstat i nadále ve svém domácím prostředí, v kruhu nejbližších…

Článek nejadete také tady: https://www.nadeje.cz/brno