Tisková zpráva: Zlínský kraj a pražské městské části se zapojily do inovativního projektu Institutu sociální práce

Praha – Projekt zaměřený na podporu rozvoje terénních sociálních služeb a hledání vyváženého dynamického modelu zajištění sociálních služeb v terénní a pobytové formě právě zahájil Institut sociální práce, z.s. Nese název „Inovace a rozvoj sytému péče zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“, doba jeho realizace bude tři roky…