Pečující jsou naprosto nenahraditelní, říká socioložka Jiřina Šiklová

Nad tématy jako je domov, opuštění domova, stáří jako součást života, nebo role a hodnota pečujících se pro informační portál zitdoma.cz zamýšlí v čase adventním socioložka Jiřina Šiklová. Jakožto uznávaná odbornice v sociální oblasti poukazuje na skutečnost, že zakotvit někde, aby se to stalo opravdovým domovem, dá hodně práce. „To neznamená jen, že tam musíte mít svoje věci, ale musíte tam mít i vzpomínky, něco co jste prožili,“ říká a následně upozorňuje: „Opuštění domova, k němuž má člověk takovýto vztah, je asi jedno z největších traumat“…

Jiřina Šiklová

  • narodila se 17. června 1935 v Praze
  • vystudovala historii a filosofii na FFUK
  • v polovině 60. let spoluzakládala Katedru sociologie FFUK
  • na konci 60. let byla z fakulty vyhozena, pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice, později byla za podvracení republiky i vězněna
  • po revoluci 1989 začala opět přednášet, iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou vedla do roku 2000