„Chceme mít služby, které se postarají doma o každého,“ říká středočeská radní

Náměstek karlovarské hejtmanky: „Chceme umožnit lidem ŽÍT DOMA, i když jsou například upoutaní na lůžko“

Vánoce jsou časem, který rodiny tráví většinou pospolu. Víc, než kdy jindy, myslíme na ty, kteří mohou být doma jen s přispěním druhých – seniory, zdravotně postižené, nebo chronicky nemocné. Aby mohli ŽÍT DOMA, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení z místních komunit, na tom usilovně pracuje již sedm krajů a tři pražské městské části. Zajištění dostupných terénních služeb sociální péče je jednou z jejich priorit. Řada pečovatelských služeb již dnes dokazuje, že je možné v domácím prostředí poskytnout účinnou pomoc. Například i uživatelům upoutaným na lůžko vyžadujícím podporu opakovaně během dne. O tématu ŽÍT DOMA hovoří středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová a také náměstek karlovarské hejtmanky pro oblast sociálních věcí Petr Kubis.

Postupně se zde objeví rozhovory i se zástupci dalších krajů.

Autor: Archiv redakce Středozemě
Pavel Šotola
Marek Šlapal