Dovolte mi vám poděkovat za letošní spolupráci, projevenou důvěru při naší společné snaze podpořit vizi ŽÍT DOMA a její uvedení do praxe.

Přeji vám mnoho radosti jak z vaší práce, tak i v osobním životě, tj. aby se vždycky našla laskavá ruka, která vás podrží a pohladí ve chvíli, kdy to potřebujete, stejně tak jako vy rozdáváte podporu lidem při každodenní práci.

Konec roku bývá časem bilancování. Současně může být ale i příležitostí zamyslet se nad tím, co bychom chtěli dělat v tom dalším roce jinak, snad i lépe.

Uplynulý rok byl na události v  Institutu velmi bohatý. Musím zmínit, že naše společná vize ŽÍT DOMA nachází širokou odezvu. Daří se nám rozšiřovat počty pečovatelských služeb zapojených do procesu změny, čímž se zvyšují počty hodin přímé péče poskytované jejich uživatelům. Aktuálně je do našich projektů zapojeno již více jak 100 pečovatelských služeb. Je samozřejmé, že v tomto počtu organizací a zájemců o proměnu nastavení fungování služby nejvíce pracujeme s těmi, kteří stojí teprve na začátku celého procesu a podporujeme jejich prvotní snahu a odvahu měnit zaběhlé věci. Současně podporujeme i ty služby, které již transformací procházejí, i jim poskytujeme odbornou podporu a jistotu, že na to nejsou samy. Děkujeme všem poskytovatelům za důvěru a věříme, že je ani v dalším roce nezklameme. Jako jednu z forem pomoci měnícím se pečovatelským službám jsme na podzim zahájili informační kampaň a zřídili tento portál.

Rád bych se také pozastavil nad stále sílící diskuzí ohledně formy, podoby a rozložení kapacit mezi terénními a pobytovými sociálními službami. Jsem rád, že jsme začátkem prosince mohli zahájit další projekt řešící právě tuto problematiku.

Na závěr bych moc rád poděkoval všem pečovatelkám a pečovatelům, kteří svým klientům umožňují ŽÍT DOMA a procházejí při tom leckdy velmi náročnými procesy změn v nastavení sociálních služeb. Tyto změny jsou však nezbytné k tomu, aby se terénní služby staly hodnotným a pevným bodem pro ty, kteří na vše sami nestačí a přitom chtějí žít, kde je jim nejlépe.

Snad vás potěší naše PF 2020.

Za Insitut sociální práce
Jakub Čtvrtník