Tisková zpráva: Pečovatelské služby zatím zvládají náročnou péči i v nouzovém režimu

Zajistit podporu nejvíce ohrožené skupině nákazou COVID-19, tedy seniorům a lidem s chronickým onemocněním se nyní usilovně snaží terénní pečovatelské služby po celé zemi. Z hodiny na hodinu přijímají řadu opatření, aby nikdo nezůstal bez pomoci. Někde zřídili telefonickou linku pro starší 75 let, kterým rozváží potravinové balíčky a léky. Jinde zjišťují, o koho z uživatelů by se v krajním případně byla schopná postarat rodina a kde by situaci museli zachránit dobrovolníci, kdyby pečovatelky musely do karantény…

Doporučení seniorům a lidem s chronickým onemocněním, případně pečujícím osobám:

  • Omezte kontakty, pokud možno vůbec nevycházejte ze svých domů nebo bytů.
  • V nutných případech se mimo domov pohybujte mezi 8. až 11. hodinou, kdy jsou ulice i obchody nejvíce vylidněné.
  • Pokud nemáte k dispozici respirátor, měli byste nosit alespoň provizorní roušku z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny.
  • Neměli byste zapomínat si udržovat odstup od ostatních lidí na dva metry a vyhýbat se jakémukoliv fyzickému kontaktu, i třeba jen podáním ruky.
  • Dodržujte základní hygienické návyky, zejména časté mytí rukou.
  • Zachovejte si společně co největší sociální kontakt i bez osobní návštěvy, např. přes telefon, skype, anebo další možnosti, které máte k dispozici.
  • Využívejte pokud možno elektronické možnosti zasílání receptů, objednávání jídla, nákupů (držitelé průkazu ZTP mívají dovážku zdarma) apod.
  • Nepropadejte trudomyslnosti a věnujte se činnostem, které máte rádi, nebo na které doteď nebyl čas. Učte se nové věci, vzdělávejte se, buďte aktivní.
  • Nepropadejte syndromu pacienta. Pokud jste zdraví, myslete na to a nepodléhejte pocitu nemoci. Pokud se nebudete cítit dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Telefonní čísla 112, 155, 156, 158 využívejte jen v nejnutnějších případech. Stejně tak se snažte omezit návštěvy úřadů, lékařů apod. Myslete na to, že zaměstnanci v mnoha oborech se teď musí věnovat nastalé krizi a záchraně lidského zdraví a života a ne vše tedy musí fungovat ideálně. Buďte ohleduplní.

Důležité kontakty pro seniory, chronicky nemocné a jejich blízké najdete v kompletní verzi tiskové zprávy v PDF.