Tisková zpráva: Česká televize vysílá spotovou kampaň ŽÍT DOMA

„Většina z nás chce ŽÍT DOMA, i když na vše sami nestačíme. Nedokážeme si představit, jak to zvládneme. ŽÍT DOMA může pomoci pečovatelská služba. ŽÍTDOMA.cz.“ Propagační spot Institutu sociální práce, z.s., s tímto sdělením se v následujících dnech bude objevovat ve vysílání České televize. Stane se tak v rámci podpory charitativních a osvětových projektů. Jednou z podmínek schválení žádosti o odvysílání spotové kampaně je celospolečenská naléhavost a závažnost tématu.

Celou zprávu čtěte tady…

Institut sociální práce děkuje České televizi, hlavnímu mediálnímu partnerovi, za příležitost informovat veřejnost o tom, že ŽÍT DOMA lze a že v tom může pomoci například pečovatelská služba. Spotovou kampaň ŽÍT DOMA sdílí také na facebooku.