Levné studentské bydlení nabízí MČ Praha 3 za péči o seniory

V úspěšném programu mezigeneračního bydlení pokračuje Městská část Praha 3. V tuto chvíli nabízí pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Roháčova. Na základě předložení projektu k aktivizaci obyvatel domu a jeho následné realizace ho může za zvýhodněnou cenu získat student vysoké školy.
Projekt, který cílí na sbližování mladých lidí se seniory, má za sebou první rok života a všechny strany si jej chválí. Praha 3 takto obsadila již dva byty.
Zájemce o bydlení by měl splnit tři podmínky – musí být studentem prezenční formy studia na vysoké škole v Praze, mít dobrou znalost českého jazyka a musí předložit zpracovaný návrh programu, jak plánuje využít svých schopností a dovedností k obohacení života starších „sousedů“. Nabídky lze zasílat radnici do 17. července 2020.

Kompletní výzva je k nahlédnutí zde.