Právo – Kraj bude mít více pečovatelů

Jihomoravský kraj i přes náročné období pokračuje v dalším rozvoji sociálních služeb. Za uplynulé čtyři roky došlo k navýšení terénních pečovatelských služeb o 109 úvazků, pracovníků v přímé péči v pečovatelských službách je v kraji nyní 720. Zastupitelé však rozhodli, že v příštím roce přibude v této sféře dalších 43 pracovních míst.
„Počet seniorů ve společnosti neustále roste, proto i my musíme v oblasti sociální péče navyšovat kapacity,“ říká Marek Šlapal (ČSSD) náměstek hejtmana. Kraj podpořil i vznik nových lůžek a rekonstrukce poškozených objektů.
Kapacity pro seniory vzniknou také v Hustopečích a Ivančicích. „Již nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby domova seniorů v Hustopečích. Dočkají se také v Ivančicích. Od poloviny příštího roku mohou po dohodě se soukromým provozovatelem zahrnout do podporované sítě osmdesát lůžek domova seniorů a deset lůžek odlehčovací služby. (mh)