Hustopečské listy – Pečovatelská služba umožňuje ŽÍT DOMA i člověku velmi závislému na pomoci druhých