I o lidi upoutané na lůžko je možné pečovat doma. Institut sociální práce nyní vzdělává online

Šíření koronaviru denně připravuje nové výzvy, kterým je třeba čelit. Nouzový stav a omezování kontaktů zejména kvůli těm nejzranitelnějším skupinám, seniorům a chronicky nemocným, přiměly Institut sociální práce, z.s., přesunout vzdělávací aktivity vize ŽÍT DOMA do online prostoru. Jedním z žádaných seminářů je „Manipulace s klientem s poruchou mobility“.

„Představa, že člověk po těžkém úrazu, nebo vážné nemoci upoutaný na lůžko nutně musí do léčebny dlouhodobě nemocných, nebo třeba do domova pro seniory patří minulosti. Pečovatelské služby se mnohde o takové klienty starají doma. Docházejí k nim podle potřeby několikrát během dne, pomáhají s převlékáním, osobní hygienou, s podáním jídla, polohováním, u některých s přesunem z postele na vozík a dalším,“ vysvětluje zájem pracovníků služeb Ilona Čtvrtníková, expertka Institutu sociální práce.
„Dnes už se postaráme i o člověka, který po mozkové mrtvici ležel tři měsíce v LDN a domů se vrátil nepohyblivý. Sám se nenajedl, neoblékl, ani si neobstaral základní hygienu. Je pro nás důležité, že i takovému klientovi můžeme pomoci společně s rodinou splnit přání vrátit se domů, či dokonce jeho stav postupně zlepšit. Snažíme se i v této komplikované době, aby naše péče byla co nejprofesionálnější,“ říká Miroslava Krajčírová, vedoucí Pečovatelské služby města Žamberk.

Proto se pracovníci pečovatelských služeb v rámci projektů Institutu sociální práce, z. s., podporujících vizi ŽÍT DOMA, realizovaných v oficiálním partnerství či úzké spolupráci se sedmi kraji, Prahou 3, 7 a 8, účastní semináře týkajícího se postupů při manipulaci se špatně pohyblivým člověkem. „Pokud pečovatelé a pečovatelky budou znát správné postupy manipulace, tak benefitem pro mě, jakožto uživatele služby, bude, že to nebude trvat tak dlouho a nebude mě to třeba bolet. Budou vědět, jak mi pomoct se otočit, přesunout tak, aby můj zdravotní stav ještě nezhoršili. A výhodou bude i to, že dokáží poradit také pečujícím členům rodiny, navést je, jak například upravit domácí prostředí, aby se veškerá péče prováděla snadněji,“ vysvětluje lektorka kurzu fyzioterapeutka Lenka Petrášková.

Součástí semináře je práce s kompenzačními pomůckami, které usnadní např. pohyb, ale i péči. Také nejrůznější rady, tipy a prevence bolesti zad pečujících osob. „Je důležité znát správné postupy manipulace i proto, aby se pečovatelky při fyzicky velmi náročné práci nezničily samy. Jak to budou dělat, velmi ovlivňuje to, jak dlouho to budou schopny vykonávat. A také to, že se ušetří zraněním, která nejsou při této práci ojedinělá,“ dodává Lenka Petrášková.