Rozsah provozní doby napovídá jakým uživatelům je pečovatelská služba připravena pomoci

„Člověk závislý na pomoci může setrvat v domácím prostředí jedině v případě, že mu potřebnou péči ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích zajistí rodina.“ Tak takový postoj je naštěstí už mnohde minulostí. Byl značně limitující, neodpovídal přání většiny lidí a zatěžoval veřejné rozpočty narůstající potřebou lůžek v pobytových zařízeních. Dnes už mají často lidé na vybranou a raději zůstávají doma s pomocí pečovatelské služby, případně dalších sociálních, zdravotních či běžně dostupných komerčních služeb.

Pečovatelská služba se kvůli tomu mění. Jedním z prvních kroků směrem k účinnější podpoře vize ŽÍT DOMA je prodloužení provozní doby. S původní – od brzkého rána do odpoledne a často pouze v pracovní dny – by nebyla schopna poskytovat službu lidem, kteří potřebují pomoc opakovaně během dne včetně večerů, víkendů a svátků.

S touto změnou se pojí řada otázek, se kterými si musí poradit vedoucí pracovníci pečovatelských služeb. A právě jim jsou určeny online kulaté stoly Institutu sociální práce, z.s., s názvem „Personální zabezpečení rozšířeného provozu pečovatelské služby v kontextu zákoníku práce“. Tématy jsou výhody a nevýhody pečovatelských služeb oproti pobytovým službám, možná východiska pro pečovatelskou službu v návaznosti na zákoník práce a další potřebné zákony, zejména s přihlédnutím na možná řešení pracovní doby zaměstnanců a provozní doby pečovatelských služeb.

„Čas od času, i v době pandemie, je třeba si připomenout oblasti, ve kterých by se každý zaměstnavatel měl orientovat. Případně se zbavit pochyb v záležitostech, ve kterých jistotu nemá. Náš kulatý stůl přináší prostor pro diskusi, zároveň vedoucím pracovníkům služeb a také sociálním pracovníkům otevírá možnost individuální podpory odborníkem na pracovní právo,“ upozorňuje odborný garant projektů Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník. „Během online diskuse dotazy směřují nejen na lektora, ale i na ostatní účastníky a jejich praktické zkušenosti. Například, zda se pečovatelé a pečovatelky jiných poskytovatelů u klienta střídají, nebo se služby snaží udržet model: jeden pečovatel/pečovatelka hlavní, další vykrývající dovolené, volna či nemoci?“ doplňuje Jakub Čtvrtník.

Pro zájemce o účast u dalšího kulatého stolu uvádíme příklady konkrétních dotazů:

  • Jak nový provoz zajistit personálně v souladu se zákoníkem práce?
  • Zavést směnný provoz? A rovnoměrný nebo střídavý?
  • Jak si poradit s tím, že v době pandemie je někdy nutné směny měnit ze dne na den?
  • Kolik přesčasových hodin lze nařídit zaměstnanci během jednoho týdne, celého roku?
  • Co když naopak služba nebude mít pro zaměstnance práci?
  • Lze poslat domů zaměstnance, pro kterého nárazově nemá služba práci?
  • Přijmout posilu, např. na dohodu o provedení práce?
  • Jaké varianty se nabízí, když o víkendu služba nemá naplněnou kapacitu?