MF Dnes – Sociální služby dostaly nová speciální parkovací místa