PF 2021

Děkujeme vám všem za spolupráci v již téměř uplynulém roce 2020. Byl pro nás všechny velkou výzvou.

Velmi si vážíme vašeho přístupu a osobního nasazení, které bylo a je mimořádné. Jsme rádi, že jsme s vámi mohli být i v tak náročné době.

Přejeme vám klidné vánoční svátky, pevné zdraví a sílu do dalšího, doufejme, lepšího roku 2021.

Za celý tým Institutu sociální práce

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA

statutární zástupce