Online psychologické poradenství pro pracovníky v první linii v resortu práce a sociálních věcí

Speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo řeší s lidmi ekonomické a sociální důsledky pandemie nabízí tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů z řad Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pod tlakem situace se snaží najít východisko pro ty, kteří se vinou pandemie ocitli se svými problémy sami. Neopouští své klienty a zajišťují jim často jediný vřelý kontakt se světem. Pečují o seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny.

Všichni zaměstnanci sociálních služeb, sociální pracovníci, pečující personál i provozní pracovníci a management, ale i lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, jsou denně vystaveni riziku nákazy. Aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé situace.

Poradenství probíhá ve formě tří online setkání, během nichž člověku, který zažívá náročné období, odborníci pomohou se zorientovat v dané situaci, pojmenovat akutní problémy, a pokud je třeba, nasměrují ho k následné péči. Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli s kým o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální diskrétnosti.

Na webových stránkách zájemce vyplní anonymní dotazník, poté ho příslušný koordinátor e-mailem propojí s terapeutem. Konzultace, standardní délky 45 minut, probíhá zcela bezplatně. Forma pomoci probíhá dle preference zájemce (telefon/Skype/WhatsApp). Je možný i anonymní kontakt.

Více informací najdete zde.