Lékař není povinen, ale je oprávněn sdělit pečovatelské službě informace o zdravotním stavu klienta