fbpx

Vláda ČR: Lidé musí sociální službu informovat o podezření na covid-19, nebo nařízené karanténě. Povinností je i nošení roušek

Informovat sociální službu o podezření na onemocnění covid-19, nebo nařízené karanténně je povinností vyplývající z usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Během poskytování sociální služby také musí mít všichni v domácnosti zakrytý nos a ústa.

V návaznosti na usnesení ze dne 14. února 2021, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření, do 28. února 2021 přesně nařizuje:

…Všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.

Všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností (pozn. red. provádění hygieny, pomoc s najedením atp.)…

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu zde.