Změna mimořádného opatření – prodloužení intervalu pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování

Vláda na svém pátečním zasedání schválila změnu mimořádného opatření s platností od dnešního dne, tj. pondělí, 24. května 2021.

Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k prodloužení intervalu pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování, včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testování. Devadesátidenní lhůtu po prodělaném onemocnění COVID-19 rozšiřuje na 180, přičemž se tato doba počítá ode dne prvního pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo prvního pozitivního vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenního testu v případě symptomatických osob.

Dále Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k úpravě podmínek pro platnost výjimky z povinnosti antigenního nebo RT-PCR testování vyžadovaného v řadě mimořádných opatření pro vstup například na pracoviště, do škol, provozoven a jiných vnitřních prostor, pro účast na hromadných akcích atp. Lhůta bez nutnosti testování začne 22. den od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. Ukazuje se totiž, že snížení rizika onemocnění, ke kterému dochází za 3 týdny po aplikaci první dávky očkování, je přinejmenším srovnatelné se snížením pravděpodobnosti onemocnění u osoby, která podstoupila antigenní test. Snížení rizika nemusí být dlouhodobé, proto je interval omezen na 90 dnů od aplikace první dávky vakcíny (s ohledem na dávkovací schéma používaných vakcín) a jeho prodloužení je podmíněno aplikací druhé dávky. U očkovací látky s jednodávkovým schématem se podmínky nemění.

Tj. z uvedené změny mimořádného opatření vyplývá, že se mění: MO bod č. 3) č.j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN (testování klientů v DS, DZR, DOZP a OS v pobytové formě), bod č. 4 č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN (testování zaměstnanců v DS, DZR, DOZP, OS v pobytové formě), bod č. 7 č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (testování osob u zaměstnavatelů, kteří jsou nestátní neziskové organizace), bod č. 12 č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN (návštěvy v sociálních službách).

K prokázání očkování po první dávce by mělo do 1. 6. 2021 stačit papírové potvrzení, které dostávají očkovaní ihned po aplikaci. Od 1. 6. by měl CRS umožňovat export standardizovaného certifikátu, nejpozději od 1. 7. by měl fungovat celoevropský certifikát.

Mimořádné opatření ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 s účinností ode dne 24. května 2021 najdete tady.