Kdo vám může pomoci?

Existuje řada odborných služeb, které vás/vašeho blízkého mohou podpořit. 

Všechny uvedené služby (s výjimkou domácí zdravotní péče a tlumočnických služeb) bývají poskytovány za poplatek. Na úhradu sociálních služeb lze využít příspěvek na péči, který je lidem pravidelně vyplácen dle stupně jejich závislosti na pomoci. Informace o příspěvku na péči, podpoře dlouhodobě pečujících, případně o dalších sociálních dávkách pro lidi se zdravotním znevýhodněním získáte na úřadu práce nebo vám je poskytnou pracovníci pečovatelské služby.
 
 


Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena všem, kteří z různých důvodů (zdravotní stav, ubývající fyzické síly), potřebují pomoc druhých a přitom chtějí dál ŽÍT DOMA. Služba pomůže i rodinám s dětmi, např. v případě onemocnění pečující osoby, dítěte či při narození vícerčat.

Vhodně nastavená pečovatelská služba může převzít část či většinu péče o vás/vašeho blízkého. Po domluvě pečovatel/-ka dochází do domácnosti a pomáhá s hygienou, oblékáním, přípravou i podáním jídla nebo například s doprovodem k lékaři. Před zahájením poskytování služby vám rovněž poradí s přípravou na péči, například s úpravou domácnosti, výběrem vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nebo i s žádostí o sociální dávky. Poskytne vám kontakty na další vhodné subjekty, které vás mohou podpořit atd.


Podívejte se, jak vám může pomoci pečovatelská služba

Pečovatelská služba je příležitost ŽÍT DOMA

S pečovatelskou službou mohu žít jako každý jiný

Jak funguje pečovatelská služba?

 • Pracovníci pečovatelské služby docházejí domů za uživatelem, některé činnosti vykonávají také v sídle organizace (např. hygienu obtížně se pohybujících ve specializovaných bezbariérových koupelnách pečovatelské služby).  
 • Sestaví plán péče. Hlavním cílem služby je pomoci žít běžný život tak, jak byl každý uživatel doposud zvyklý. Proto pečovatelka vždy nejdříve projde s uživatelem, jakou pomoc a v jakém rozsahu během dne potřebuje. Poté domluví konkrétní úkony a jejich časový rozvrh. Vytvoří plán poskytování služby, kde bude jasně stanoveno, o jakou podporu půjde a k čemu má vést (např. aby se uživatel mohl sám najíst, sám si ráno uvařit čaj, sám rozhodnout, co si přeje k jídlu atd.). Pokud se ukáže, že uživatel potřebuje něco, co mohou zajistit běžné služby (např. rozvoz oběda, úklidová firma), pečovatelská služba to pomůže sjednat. 
 • Pečovatelská služba bude doplňovat uživatelovy ruce, oči atd. tam, kde to bude potřeba. Tzn. co nezvládne uživatel vykonat sám, s tím mu pomůže. Přitom bude podporovat jeho maximální soběstačnost a schopnost určovat, co a jak se bude dělat.
 • Pomůže s mytím/denní hygienou. Pokud je pro uživatele mytí velmi náročné, někdy až bolestivé, vyberou společně takovou variantu mytí s podporou pečovatelky, aby to bylo pro uživatele pohodlnější, bezpečné, se zachováním soukromí a důstojnosti. Služby mají k dispozici např. speciální vanu, která umožní mytí přímo na lůžku, pokud uživatel nemůže vstát. Pro řadu lidí je problém nechat se umýt na intimních partiích. Pokud uživatel hůře ovládá vlastní ruce nebo je neovládá vůbec, může je pečovatelka opatrně vést tak, že se v těchto místech bude dotýkat pouze vlastní rukou.
 • Pomůže s výměnou inkontinenčních pomůcek. Používá-li uživatel inkontinenční pomůcky a jejich výměna je pro něj náročná, pečovatelka může i vícekrát denně pomoci toto zajistit, včetně následné hygieny.
 • Pomůže s vařením. Pokud uživatel nezvládá činnosti typu nakrájení cibule na drobné kousky nebo namáhavé míchání těsta, může využít asistence pečovatelky. Pokud nikdy nevařil a nyní občas potřebuje něco připravit, může ho pečovatelka naučit několik základních jídel. Pokud si vařit nechce, může mu doporučit a zprostředkovat dovoz obědů z místní restaurace nebo školní jídelny.
 • Pomůže s podáním jídla. V případě, že se člověk sám nají pouze s velkými obtížemi (špatně se mu krájejí sousta nebo potřebuje pomoc s podáním jídla), pečovatelka mu pomůže. Bude to dělat s trpělivostí, respektem a vědomím, že vše potřebuje svůj čas.
 • Doprovodí. Touží-li uživatel vidět se s přítelem/přítelkyní, ale sám si na cestu již netroufne, pečovatelka jej doprovodí tam i zpět. Stejně tak mu může poskytnout doprovod k lékaři, kadeřníkovi, na vycházku apod.
 • Pomůže s nákupem. Zajistí doprovod do obchodu, kde si uživatel sám vybere zboží, nebo pomůže sepsat seznam toho, co je potřeba, a samotný nákup zajistí pečovatelka. Případně pomůže s nákupem přes internet.
 • Pomůže s drobným úklidem. Společně uklidí s tím, že pečovatelka pomáhá a doplňuje ruce všude tam, kde již nestačí síly uživatele. Pokud si uživatel sám na úklid již netroufne, pomůže mu pečovatelská služba sjednat pro pravidelný úklid komerční službu.

Jak konkrétně pečovatelská služba podporuje uživatele s různými zdravotními omezeními, v různých situacích:

Pečovatelská služba:

 • Vás zastoupí v péči o vaše blízké, abyste měli prostor nejen chodit do práce, ale abyste si také odpočinuli a mohli být svému blízkému dlouhodobou oporou. 
 • Doplní vaši péči v oblastech, které jsou pro vás náročné. 
 • Nastaví plán sdílené péče, abyste měli jistotu, kdo, kdy a co zajišťuje, tj. co zajišťujete vy a co pečovatelská služba.
 • Nabídne vám informace a kontakty na organizace zaměřené na podporu pečujících osob, pokud o to budete stát.
 • Pomůže vám vybrat a zajistit další vhodné služby, které můžete vy i váš blízký využívat (např. domácí zdravotní péči nebo přepravní službu).
 • Pomůže vám vybrat a zajistit vhodné pomůcky a prostředky, které vám vykonávání péče usnadní (např. pomůcky pro mytí, oblékání, přemisťování, snadnější podávání jídla apod.).
 • Pomůže vám zprostředkovat odlehčovací péči pro vaše blízké (např. v době vaší nemoci či dovolené), tzn. krátkodobý pobyt v rezidenční službě (např. v domově pro seniory).

Pečovatelská služba:

 • S vámi společně nastaví péči, kterou vám bude poskytovat. Jejím cílem je, abyste se cítili v bezpečí a věděli jste, na koho se v případě potřeby obrátit.
 • Poskytne vám dle vašeho přání každodenní pravidelnou pomoc, nebo jen nárazovou pomoc. 
 • Podpoří vás, abyste byli nezávislí, nebo méně závislí na péči rodiny či blízkých a zároveň abyste si užili kontakt s nimi. 
 • Nebude na vás spěchat. Pečovatelé vědí, že každý člověk má své tempo, a respektují ho.
 • Pokud si budete přát, zprostředkuje vám tísňovou péči ‒ ta vám poskytne nouzové signalizační zařízení (např. speciální náramek nebo mobilní telefon) pro případ, že se obáváte např. pádu nebo nevolnosti v době, kdy jste doma sám/sama.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Znají základní příznaky a projevy nemoci, umí na ně vhodně reagovat a můžete o nich s nimi otevřeně mluvit.
 • Pomohou vám přizpůsobit prostředí tak, aby bylo pro vašeho blízkého co nejbezpečnější.
 • Pomohou vám porozumět projevům nemoci a změnám, kterými váš blízký prochází.
 • Společně naplánujete a pomůžete zajistit pravidelnou strukturu dne, která vašemu blízkému přinese jistotu a bezpečí.
 • Společně budete hledat možnosti podpory dle aktuální situace, kdy je třeba podporu zúžit či rozšířit tak, aby byla zachována bezpečnost a komfort vašeho blízkého a zároveň abyste vy dlouhodobě zvládli i jiné nároky, spojené např. se zaměstnáním či péčí o děti, a měli prostor také pro odpočinek.
 • Průběžně budete s pečovateli vyhodnocovat, kdy je stále možné zajistit péči a bezpečí v domácím prostředí, popř. vám pomohou najít jinou formu podpory, jako je např. pobytová služba. 
 • Jsou připraveni s vámi sdílet obtíže při péči o blízkého s demencí a hledat možnosti řešení situace, příp. vám pomohou při přípravách na odchod vašeho blízkého do pobytové služby.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Vám pomohou upravit domácí prostředí, doporučí a pomohou zajistit vhodné kompenzační pomůcky, abyste se dle svých možností mohli co nejbezpečněji pohybovat a být co nejvíce nezávislí ve svých běžných činnostech. 
 • Pomohou vám nebo vašemu blízkému s oblékáním a péčí o vás a vaši domácnost.
 • Podpoří vás nebo vašeho blízkého v nácviku pohyblivosti a sebeobsluhy.
 • Budou spolu s vámi hledat způsob, jak předcházet možným zdravotním komplikacím, jako jsou např. proleženiny, snižování pohyblivosti kloubů či potíže s vyprazdňováním.
 • Pomohou při přesunu po vašem domově i mimo něj, např. pomocí invalidního vozíku nebo mobilního lůžka. 
 • Pomohou vám nebo vašemu blízkému s osobní hygienou doma, nebo v dobře vybavené bezbariérové koupelně pečovatelské služby, kde si můžete vybrat koupel ve speciální vaně, nebo osprchování. Do koupelny pečovatelské služby vás mohou doprovodit nebo vám zajistit dopravu do ní.
 • Zprostředkují vám nebo vašemu blízkému kontakt s lékařem, zajistí vám vyzvednutí léků.
 • Pokud budete potřebovat další služby (domácí zdravotní péči, veřejné služby), zajistí vám na ně kontakt.
 • Pomohou vám/vašemu blízkému s vyřizováním osobních záležitostí, pokud to budete potřebovat.
 • Jsou připraveni podpořit vás/vašeho blízkého při setkávání s blízkými a přáteli nebo např. v souvislosti s vaším pracovním uplatněním. 
 • Pomohou vám/vašemu blízkému, aby mohl žít co nejvíce způsobem, na který je zvyklý.

Pečovatelská služba:

 • Vás podpoří při vašich běžných denních aktivitách a/nebo pomůže vašim blízkým při péči o vás.
 • Pomůže vám upravit domácí prostředí, abyste se v něm mohli pohybovat co nejbezpečněji.
 • Zkontaktuje vás se specializovanými službami zaměřenými na pomoc osobám se zrakovým či sluchovým postižením.
 • Pomůže vám zajistit vhodné kompenzační pomůcky, které vám umožní být co nejvíce samostatní.
 • Přizpůsobí komunikaci vašim potřebám. 
 • Na vaše přání vás zkontaktuje s tlumočníkem znakového jazyka.
 • Doprovodí vás tam, kam budete potřebovat, pomůže vám v komunikaci s úřady, lékaři atp.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Znají základní informace o těchto nemocech a jejich příznacích.
 • Zjistí od vás, jaká rizika pramenící z nemoci vám hrozí a jak vám v těchto případech můžou pomoci. Umí poskytnout první pomoc.
 • V případě potřeby budou kontaktovat zdravotní služby (praktického/odborného lékaře, zdravotnické pobytové zařízení, zdravotní záchrannou službu atd.).
 • Podpoří vás při dodržování léčebného režimu.
 • Mohou vám zprostředkovat tísňovou péči ‒ nouzové signalizační zařízení (např. speciální náramek nebo mobilní telefon), pokud se bojíte, že zůstanete v bytě bez pomoci v době, kdy jste v něm sami.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Znají základní informace o povaze duševního onemocnění.
 • Jsou připraveni nastavit poskytování služby tak, jak budete potřebovat.
 • Chápou, že rozsah podpory se může měnit podle změny vašeho zdravotního stavu.
 • Domluví se s vámi, jak mají postupovat v případě zhoršení vašeho zdravotního stavu – co od nich v této situaci budete očekávat.
 • Zajistí vám pravidelnou podporu při užívání léků.
 • Podpoří vás při nastavení a řešení finanční situace, pokud to budete potřebovat.
 • Podpoří vás ve společenském i v pracovním uplatnění.
 • Doprovodí vás tam, kam budete potřebovat. Pomohou vám v komunikaci s úřady, lékaři atp.

Pečovatelská služba:

 • Přizpůsobí péči vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu a vašim přáním resp. přáním vašeho blízkého.
 • V případě potřeby vás zkontaktuje s praktickými a odbornými lékaři, se zdravotnickými službami včetně hospicových služeb.
 • Podpoří vás, resp. vašeho blízkého ve společenském i v pracovním uplatnění.
 • Poskytne vám/vašemu blízkému podporu při vyřizování osobních záležitostí (úřady, finance apod.).
 • Pomůže vám/vašim blízkým při péči o vás, zaučí je, pokud to bude potřeba.
 • Doporučí, popř. pomůže zajistit vhodné kompenzační pomůcky a provést úpravu prostředí, což podpoří samostatnost vaši či vašeho blízkého a zjednoduší běžné denní aktivity.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Vám pomohou upravit domácí prostředí, doporučí a pomohou zajistit vhodné kompenzační pomůcky, abyste se dle svých možností mohli co nejbezpečněji pohybovat a být co nejvíce nezávislí ve svých běžných činnostech. 
 • Pomohou vám nebo vašemu blízkému s oblékáním a péčí o vás a vaši domácnost.
 • Podpoří vás nebo vašeho blízkého v nácviku samostatnosti a sebeobsluhy, např. s využitím kompenzačních pomůcek.
 • Podpoří vás při vašich běžných denních aktivitách a/nebo pomohou vašim blízkým při péči o vás.
 • Chápou, že se váš stav může měnit, a jsou připraveni přizpůsobit službu vašim měnícím se potřebám.
 • Zajistí vám pravidelnou podporu při užívání léků.
 • Podpoří vás při nastavení a řešení finanční situace.
 • Podpoří vás ve společenském i pracovním uplatnění.
 • Doprovodí vás tam, kam budete potřebovat, pomůžou vám v komunikaci s úřady, lékaři atp.
 • Pomohou vašim blízkým při poskytování podpory, zaučí je, pokud to bude potřeba.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Vám nebo vašemu blízkému pomohou v nácviku dovedností pro život doma (např. oblékání, péče o domácnost).
 • Pomohou vám/vašemu blízkému nakoupit a připravit jídlo, podpoří při rozhodování o důležitých záležitostech. 
 • Pomohou při nastavení plateb za bydlení nebo rozvržení měsíčního rozpočtu a jeho dodržování.
 • Vy nebo váš blízký se s nimi budete moci poradit, popř. vás zkontaktují s jinými službami, které vám poradí.
 • Pomohou vám/vašemu blízkému nastavit aktivity během dne. 
 • Podpoří vás/vašeho blízkého při kontaktu s rodinou, přáteli a v partnerských vztazích.
 • Podpoří vás/vašeho blízkého při běžných denních činnostech souvisejících s pracovním uplatněním nebo vzděláváním.
 • Jste-li rodičem, podpoří vás v péči o děti.

Pečovatelská služba:

 • Vám poskytne dle vašeho přání každodenní pravidelnou pomoc, nebo jen nárazovou pomoc v období vaší rekonvalescence.
 • Pomůže vám s tím, co sami nezvládnete (např. koupání nebo sprchování).
 • Zajistí vám nebo zapůjčí vhodné kompenzační pomůcky, které vám umožní co největší samostatnost.
 • Pomůže vám upravit prostředí vaší domácnosti, abyste se v něm mohli bezpečně pohybovat.
 • Pomůže vám s řešením vaší aktuální situace, včetně finančních otázek.
 • Propojí vás s vhodnými službami a organizacemi, které vám vaši situaci pomohou ulehčit.

Pracovníci pečovatelské služby:

 • Vám pomohou upravit domácí prostředí, doporučí a pomohou zajistit vhodné kompenzační pomůcky, aby pro vás pobyt doma byl co nejkomfortnější a mohli jste využít svých stávajících sil pro jeho prožití. 
 • Pomohou vám nebo vašemu blízkému s osobní hygienou, oblékáním, pohybem na lůžku i mimo něj, najedením, doprovodem k lékaři, zajištěním úhrad za bydlení či služby atd.  
 • Chápou, že se váš stav může měnit, a jsou připraveni přizpůsobit službu vašim měnícím se potřebám.
 • Při zajištění péče o vás/vašeho blízkého vám doporučí, popř. pomohou sjednat potřebné návazné služby, např. domácí zdravotní péči či domácí hospicovou péči.
 • Pomohou vám zajistit péči duchovního, pokud si to budete přát.
 • Společně naplánujete, jak chcete, aby péče o vás probíhala, a to i v době, kdy o sobě již nebudete moci vzhledem ke zdravotnímu stavu sami rozhodovat.

Pečovatelská služba:

 • Poskytne vaší rodině podporu v době, kdy k péči o dítě/děti či o sebe potřebujete pomoc druhé osoby, např. z důvodu vážného onemocnění nebo zdravotního postižení.
 • Podpoří rodiny s trojčaty a více dětmi mladšími tří let.
 • Podpoří vás, pokud máte rizikové těhotenství a nemůžete pečovat o domácnost.
 • Podpoří vás v péči, pokud pečujete o vážně nemocné dítě. 
 • Podpoří vás, pokud jste osoba s tělesným postižením, psychiatrickým onemocněním, s mentálním postižením či jiným chronickým onemocněním a pečujete o dítě.

Mýty o pečovatelské službě

Některé ze zažitých představ o pečovatelské službě:

Pečovatelská služba je odborná sociální služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem tedy není dovážet obědy, ale zajistit dostupnost stravy v případě, kdy si ji člověk nemůže obstarat sám. Pokud jsou v místě běžné stravovací služby, pečovatelská služba pomůže zprostředkovat dovoz obědů např. z restaurací, školních jídelen nebo nemocnic. Pečovatelky mohou pomoci také s přípravou oběda, s jeho nakrájením a podáním. Pokud není v okolí žádný dodavatel, který by oběd přivezl, může ho dovézt pečovatelská služba. Totéž platí pro úklidy, které pomůže pečovatelská služba sjednat u komerční firmy. Pečovatelka případně může pomoci také se samotným úklidem, pokud si uživatel přeje ho nadále zajišťovat aspoň zčásti sám – v tom případě pečovatelka pomůže s tím, na co mu již síly nestačí.

Pracovníci pečovatelské služby umí zajistit péči o člověka, který je závislý na pomoci druhého, i opakovaně během dne. Domovy pro seniory jsou určeny pro osoby ve vážném zdravotním stavu vyžadujícím soustavnou péči včetně péče zdravotníků, kterou už nelze zajistit doma. Pečovatelská služba by měla být jednou z prvních sociálních služeb, na které se obrátíte, abyste společně hledali řešení vaší situace.

Pečovatelská služba může být poskytována těm, kteří potřebují takovou pomoc druhé osoby, jakou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných běžně dostupných služeb. Na začátku spolupráce služba společně s uživatelem zhodnotí potřeby a následně pomůže najít vhodné řešení situace. Rovněž doporučí a zprostředkuje služby, které budou schopny pomoci s některými konkrétními úkony. Například zajistí dietní stravování a dovoz obědů z restaurace, nemocnice, jídelny apod. a s nakrájením a podáním stravy docházejí pomáhat pečovatelky.

Dnes se bytům v těchto domech říká byty zvláštního určení a jsou majetkem obce. Bydlení v nich nezakládá právo na poskytování pečovatelské služby – právo na službu má pouze ten nájemník, který potřebuje takovou pomoc druhé osoby, jakou mu nemůže poskytnout rodina nebo jiné běžně dostupné veřejné služby (např. restaurace, úklidová firma, prádelna). Pečovatelská služba je službou terénní, její poskytování není tedy podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení. Může být poskytnuta potřebnému člověku v tzv. domě s pečovatelskou službou, stejně tak v jiných bytech či domech v místě, kde služba působí.

Pečovatelky k uživatelům mohou přijít opakovaně v průběhu celého dne podle toho, jak to bude situace vyžadovat. Čas, po který mohou službu poskytnout, může být omezen jen kapacitou služby. Časový rozsah péče je vždy se službou předem vyjednán. Pokud služba nebude moci vyhovět požadavkům uživatele v plném rozsahu, bude se vždy snažit zajistit alespoň jeho nejdůležitější potřeby (např. pomoc při mytí, oblékání, přesazení do křesla, zajištění a podání jídla).

Pečovatelka je profesionální odborná pracovnice, která poskytuje předem domluvené služby. Kontakt s přáteli nenahradí, ale může uživatele doprovodit za jeho přáteli, případně mu pomoci se připravit na jejich návštěvu u něj doma nebo pomoci při navazování nových vztahů. 

Pečovatelka umí upozornit na rizika, která vám v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem doma hrozí (např. uklouznutí na koberečku), a doporučí, jak je omezit. Není však v jejích silách ani v silách nikoho jiného zaručit, že se už nemůže nic jiného stát. Každá lidská činnost s sebou nese přirozená rizika, která nelze zcela odstranit.

Pečovatelskou službu je skutečně nutno hradit, lze k tomu však využít příspěvek na péči, o který je možné požádat na úřadu práce. Žádost mohou pomoci vyřídit sociální pracovnice pečovatelské služby. Pokud víte, že vám nebo vašemu blízkému i tak budou scházet na službu peníze, poraďte se se sociální pracovnicí, pomůže najít vhodné řešení.  Pečovatelská služba se snaží, aby nikdo potřebný nezůstal bez pomoci.

Služba může být poskytnuta i před přiznáním příspěvku na péči, uživatel si ji však musí hradit z vlastních prostředků. Peníze se však vždy vyplácejí zpětně od data podání žádosti, proto je dobré ji podat co nejdříve. Je ale třeba počítat s tím, že vyřízení příspěvku může trvat i několik měsíců. S vyřízením žádostí o příspěvek může pomoci sociální pracovnice pečovatelské služby.

Ze dne na den lze poskytnout službu jen ve výjimečných situacích, kdy by hrozilo, že člověk zůstane bez jakékoliv pomoci, tzn. kdy pomoc nelze zajistit prostřednictvím blízkých nebo třeba sousedů. V ostatních případech je nutné službu dojednat s určitým časovým předstihem (např. již během pobytu v nemocnici vyjednat její poskytování po návratu domů a stejně tak je důležité oznámit včas i požadavky na změnu poskytování služby ‒ např. v jiné dny, v jinou hodinu apod.).

Uživatelem pečovatelské služby je ten, komu je služba poskytována. S ním se také pracovnice domlouvají, jak a kdy bude služba poskytována. Pečovatelky samozřejmě vítají spolupráci s rodinou, která se často stará v době, kdy službu nelze poskytnout. Pečovatelky však musí respektovat v první řadě přání a potřeby toho, o koho pečují. Nemohou vyhovět těm požadavkům rodiny, které jsou v rozporu s požadavky uživatele.

Pečovatelská služba je službou terénní, a její poskytování tedy není podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení. Může být poskytnuta komukoliv v oblasti její působnosti. Pečovatelská služba tedy nemá na starosti správu těchto bytů/domů, nerozhoduje o přidělení, či nepřidělení bytů, neřeší úklid budov ani případné opravy, nezabývá se problémy vzniklými v rámci spolužití v takovýchto objektech. S těmito záležitostmi je nutné obrátit se na obec.

V prvé řadě je třeba připomenout, že poskytnutí pečovatelské služby je vázáno na základní podmínku – uživatel služby potřebuje pomoc druhého a tu mu nemůže poskytnout nikdo blízký ani jiná veřejná služba. Provedení tzv. velkého úklidu proto připadá v úvahu jen u uživatelů pečovatelské služby, kteří potřebují i jinou pomoc v péči o sebe, jsou osamělí a v místě neexistuje jiná služba, která úklidy provádí. Nelze tedy očekávat, že si uživatel objedná u pečovatelské služby jednou či dvakrát do roka úklid, aniž by potřeboval jinou pomoc. Přesto, pokud se na pečovatelskou službu obrátíte, nabídne vám kontakt na veřejnou službu, která se úklidy zabývá. Pečovatelská služba jako odborná sociální služba využívá svou kapacitu na pomoc lidem, kteří potřebují podporu v běžném životě a kteří by bez ní nemohli žít doma (zajišťuje pomoc s mytím, jídlem, oblékáním, pohybem apod.).

Pečovatelská služba nemůže poskytovat zdravotnickou péči, ale může dohlížet např. na to, že její uživatel užije lék v předepsaný den a hodinu. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod domácí zdravotní službu (home care) a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Službu předepisuje praktický lékař.

To, že někdo pobírá starobní důchod, jej automaticky neopravňuje k využívání pečovatelské služby. Rozhodující je zdravotní stav a celková životní situace. Např. senior vysokého věku bydlící v bezbariérovém bytě, kterému pomáhá rodina a který si může na úklid a další nutné práce objednat veřejné služby, není v situaci, kdy by potřeboval pečovatelskou službu. Pokud by se však jeho stav změnil a potřeboval by pomoc také s jinými činnostmi nebo by tuto pomoc rodina nemohla v plném rozsahu zajišťovat, je využití pečovatelské služby namístě. Pokud se domníváte, že byste vy nebo váš blízký pečovatelskou službu potřebovali, obraťte se na její sociální pracovnici. Ta s vámi požadavek projedná a společně můžete hledat nejvhodnější řešení situace.

Další informace „Můžete si péči doma finančně dovolit?“ čtěte zde…