Mapa pečovatelských služeb s vizí ŽÍT DOMA, dalších pečovatelských služeb, služeb osobní asistence a domácích hospiců

 Zprostředkováváme kontakt na pečovatelské služby, služby osobní asistence, domácí hospice a především pečovatelské služby, které se účastní projektů Institutu sociální práce, z.s. Ty zahájily proměnu svého fungování s cílem umožnit lidem z různých cílových skupin, včetně lidí s vyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby, dál ŽÍT DOMA.

Vize ŽÍT DOMA

Můžeme dál ŽÍT DOMA, i když se staneme závislými na pomoci druhých.

Kromě rodiny a blízkých nám v tom pomáhá pečovatelská služba ve spolupráci s dalšími návaznými službami.

Proměna pečovatelské služby spočívá v:

  • rozšíření provozní doby do pozdních večerních hodin, na víkendy i svátky
  • rozšíření okruhu potřebných (rodiny s dětmi, chronicky nemocní, lidé po úrazech, …)
  • nabídce možnosti i opakovaných návštěv (ráno, večer i v průběhu dne)
  • orientaci na odbornou péči přizpůsobenou konkrétním potížím člověka

Mapa pečovatelských služeb s vizí ŽÍT DOMA, dalších pečovatelských služeb, služeb osobní asistence a domácích hospiců

Filter by

Nenašli jste na mapě poblíž svého bydliště pečovatelskou službu, která se připojila k vizi ŽÍT DOMA?

Řešení vám nabídnou následující řádky. Neznamená to totiž, že nejbližší pečovatelská služba vám neposkytne dostačující podporu pro setrvání v domácím prostředí. Záleží na konkrétní situaci.

Co můžete zkusit dojednat s pečovatelskou službou?

Pečovatelská služba by vám měla pomoci v tom, co již sami nezvládáte a nelze to zajistit pomocí rodiny, jiných blízkých nebo pomocí běžně dostupných veřejných služeb (např. restaurace, úklidové firmy). Neváhejte se na službu obrátit se svými konkrétními potřebami, jen tak zjistíte, zda vám může pomoci. 

Co dělat, když vás pečovatelská služba odmítne s tím, že nespadáte do její cílové skupiny?

Každý poskytovatel sociální služby, tedy i pečovatelské služby, se před zahájením činnosti musí zaregistrovat k poskytování sociální služby na krajském úřadě. Přitom uvádí okruh osob, kterým bude službu poskytovat. V případě pečovatelské služby lze tyto cílové skupiny kdykoliv později rozšířit. Můžete zkusit pečovatelské službě ve vašem okolí toto navrhnout.

Co dělat, když k vám pečovatelská služba odmítne docházet ve večerních hodinách nebo o víkendech či svátcích? 

Co dělat, když pečovatelská služba nemá kapacitu přijít vícekrát za den?

Můžete:

  • oslovit pečovatelské služby v okolních obcích
  • obrátit se na místně dostupné služby osobní asistence
  • požádat sociálního pracovníka obecního úřadu o návrhy řešení
  • zkontaktovat se s pracovníkem sociálního odboru krajského úřadu s prosbou o zajištění dostupné terénní služby
  • obraťte se na MPSV ČR s prosbou o radu a pomoc při zajištění péče

Neobávejte se se svou situací obrátit na příslušné úřady, v jejich náplni práce je činit kroky k zajištění dostupnosti sociálních služeb a mají k tomu příslušné kompetence. Bez informací o tom, že určitá sociální služba na daném území schází či není díky svému nastavení schopna poskytnout péči určitým osobám, které se bez pomoci neobejdou, si nemusí být odpovědná instituce problému vědoma. Bude-li však o naléhavosti situace v oblasti vědět, může provést potřebné změny, které mohou pomoci jak vám, tak dalším lidem. 

Zajímají vás příběhy lidí, kterým pečovatelská služba pomohla ŽÍT DOMA? Čtěte tady…