Příběhy lidí, kteří zůstali ŽÍT DOMA

Seznamte se s příběhy těch, kteří mohou i nadále ŽÍT DOMA díky podpoře pečovatelské služby.

Nový začátek

Jan je v 66 letech po mozkové příhodě téměř nevidomý … pokračování zde

Krůček k samostatnosti

Martinovi je v 25 let a v důsledku těžké dětské mozkové obrny je na vozíku… pokračování zde

Ze dne na den všechno jinak

Aloisovi je 72 let a doma pečuje o ochrnutou manželku … pokračování zde

Jediné přání – zůstat doma

Anežka je v 85 letech osamělou paní trpící Parkinsonovou chorobou … pokračování zde

Podpora pro rodinu

Lenka je v 16 let po několika operacích mozku … pokračování zde

Pro jistotu

Jaroslavovi je 59 let a trpí schizofrenií … pokračování zde

Vlastní domácnost

Andree je 45 let a je mentálně postižená … pokračování zde

Neocenitelná pomoc

Marii v 73 letech diagnostikovali Alzheimerovu chorobu … pokračování zde

Hlavně se nevzdávat!

Mileně je 79 let a má zelený zákal … pokračování zde