Připojte se k vizi ŽÍT DOMA

Východiskem veškerého našeho úsilí je „desatero kvalitního poskytování sociálních služeb“:

1.    Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho závislost na podpoře vysoká.

2.   Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc rodiny, přátel, místní komunity atd.) uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je.

3.    Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života.

4.    Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří.

5.    Lidé, kteří jsou nejvíce závislí na pomoci druhých, mají zajištěnou největší pozornost pracovníků služby.

6.    Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, kdo je skutečně potřebuje – nemůže svou situaci řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb.

7.    Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby mohl žít běžným životem s nejvyšší možnou mírou samostatnosti a soběstačnosti.

8.    Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a ctíme její hranice.

9.    Propagujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými.

10.  Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů ‒ využíváním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomocí dobrovolníků.

Pokud vás naše „desatero“ oslovilo a chcete více informací, jak se připojit k vizi ŽÍT DOMA, vyplňte, prosím, následující formulář:

Mapu pečovatelských služeb s vizí ŽÍT DOMA najdete tady…