Příspěvek na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

  • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,
    13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
  • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,

19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 

12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

  • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 

19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby