Zákony a důležité dokumenty 

Občanský zákoník 

 v PDF (celý)

Zdroj: Zakonyprolidi.cz

Příspěvek na péči

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

V PDF

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/7334

Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách

V PDF

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/7334

Návrh Institutu sociální práce k novelizaci ustanovení zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění 

K nahlédnutí zde: http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/zdravotni-sluzby_6102_1786_11.html

Připojte se k vizi ŽÍT DOMA, více čtěte zde…