Výzva: POMOZME LIDEM ŽÍT DOMA

Nejohroženější skupinou jsou v souvislosti s koronovirovým onemocněním COVID-19 lidé v seniorském věku, chronicky nemocní a lidé se zdravotním postižením. O ty se stará v domácím prostředí mimo jiné pečovatelská služba.
Pečovatelky a pečovatelé jsou v těchto dnech stejně jako např. zdravotníci v první linii. Starají se o lidi, kterým i v jejich stavu umožňují ŽÍT DOMA. Zároveň dochází k tomu, že také pracovníci pečovatelských služeb se ocitají v karanténě. Pečovatelky jsou často matkami malých dětí a to může pečovatelskou službu limitovat ve schopnosti pokrývat zvýšenou potřebu podpory vzhledem ke stávajícím krizovým opatřením.
Podpořme proto pečovatelské služby v tomto období, neboť mají opravdu napilno. Starají se o ty, kteří jsou na jejich podpoře závislí, a jejich odborná pomoc je obtížně nahraditelná.
Přitom však některé potřeby zranitelných skupin je možné pokrýt i laickou pomocí. Týká se to např. rozvážky obědů, nákupů, po nichž v těchto dnech poptávka seniorů a dalších lidí významně roste. Odejmutí těchto úkonů z požadavků na pečovatelky a pečovatele by významně uvolnilo jejich kapacity, které by mohli věnovat péči o ty nezranitelnější, kteří i nadále budou potřebovat pomoc s péčí o sebe, osobní hygienou a dalšími úkony vyžadující odborné znalosti.
Pokud máte chuť pomoci, pečovatelské služby by uvítaly nabídky podpory především v těchto oblastech (po e-mailové, nebo telefonické domluvě s vedením služby):

¬ Nabídku převzetí rozvážky obědů, pokud jste např. stravovací zařízení.
¬ Dobrovolnickou pomoc s rozvozem/roznáškou jídla nebo nákupů seniorům, pečujícím členům rodin a zdravotně postiženým, případně jiné činnosti spojené s chodem služby.
¬ Do doby zajištění roušek můžete pomoci s jejich výrobou. Jeden z možných návodů najdete např. zde.
¬ Nabídnout můžete i další pomoc dle vašich možností, např. hlídání dětí, organizaci aktivního trávení času pro seniory např. po telefonu apod.

Prosím, nabídněte své síly nejbližší pečovatelské službě. Najít ji můžete v registru poskytovatelů sociálních služeb v sekci „pečovatelská služba“, kde je možné filtrovat např. podle krajů.
Rovněž můžete využít mapu pečovatelských služeb hlásících se k vizi ŽÍT DOMA.

Přispějete tak k udržení pomoci v domácím prostředí pro ty nejzranitelněji. Moc děkujeme!