Je možné péči doma zajistit?

Potřebujete se zorientovat v možnostech? Hledáte informace nebo hledáte nová řešení vlastní situace? Zvažujete, zda zvládnete ŽÍT DOMA, nebo máte raději požádat o přijetí do domova pro seniory/osoby se zdravotním postižením?

nebo:

Ocitl se váš blízký v situaci, kdy jeho stav vyžaduje pomoc druhých v průběhu celého dne? Bojíte se, zda to zvládnete? Máte obavy, jestli dokážete zajistit potřebnou péči? Dostali jste doporučení umístit ho do léčebny dlouhodobě nemocných nebo domova pro seniory? Přesto všechno chcete, aby váš blízký mohl stále ŽÍT DOMA?


Co je dobré vědět

 • Počátek období péče je nejnáročnější. Vy/váš blízký si budete muset zvyknout na novou situaci a vyrovnat se s ní.
 • Je dobré vytvořit si časový plán péče. Promyslete a naplánujte, kdy a s jakými činnostmi budete vy/váš blízký potřebovat pomoci a kolik času bude péče asi vyžadovat. Pomůže vám to s jejím zorganizováním.
 • Zvažte možnost využít pomoci profesionálních služeb. Nebojte se vyhledat pomoc profesionálů hned na počátku. Pracovníci sociálních služeb vám s péčí/životem doma poradí i pomohou. Část péče mohou pravidelně vykonávat, nebo zastoupit pečující, např. v případě, že onemocní.
 • Zvažte také možnosti upravit domácnost na bezbariérovou. Na tyto úpravy můžete získat příspěvek od úřadu práce. S jeho vyřízením vám pomohou jeho pracovníci nebo zaměstnanci pečovatelské služby. Pokud by bezbariérové úpravy vaší domácnosti/domácnosti vašeho blízkého nebyly možné nebo byly příliš náročné, existuje možnost požádat obec o přidělení bezbariérového bytu. Také v tom vám může pomoci pečovatelská služba. 
 • Určete pravidla spolupráce a postup v nestandardních situacích. Pokud se do péče zapojí osoby mimo vaši rodinu (profesionálové, přátelé, sousedé apod.), domluvte se s nimi na tom, jak se budou v domácnosti chovat, co přesně budou v rámci péče vykonávat a jak postupovat v nestandardních situacích, např. při zhoršení vašeho zdravotního stavu nebo zdravotního stavu vašeho blízkého.
 • Zažádejte si o příspěvek na péči.
 • Pečující by měli také myslet i na svůj odpočinek a osobní život. Dlouhodobé a nepřetržité poskytování péče je velice náročné a vyčerpávající. Naplánujte péči o svého blízkého tak, abyste mohli věnovat určitý čas činnostem (koníčkům, setkáváním s přáteli atd.), které vám dodají energii, abyste byli schopni péči dlouhodobě zvládat a sami přitom zůstali, pokud možno, v psychické i fyzické pohodě. Pečovatelská služba vás může v péči doma zastoupit.

Na co je dobré si odpovědět 

 • Jste vy/váš blízký ochotni přijmout pomoc profesionálů, přijmete cizí osoby do domácnosti?
 • Jaké jsou vaše možnosti podílet se na péči o blízkého? Pracujete? Staráte se o děti?
 • Jste schopni se na péči podílet dlouhodobě a pravidelně, nebo se jen krátkodobě uvolnit v případě potřeby?
 • Kolik času a kdy v průběhu dne a týdne se můžete péči věnovat? / S čím a v jakou denní dobu budete potřebovat pomoci?
 • Kdo dál se na péči o vás/vašeho blízkého může podílet (příbuzní, sousedé, přátelé apod.)? Budou ochotni s péčí pomáhat pravidelně a dlouhodobě?

Je nutné vždy volit pobytovou službu?

 • Domov pro seniory je určen pro všechny, jejichž zdravotní stav již neumožňuje zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a odborné terénní či ambulantní sociální služby (např. pečovatelská služba, denní stacionář). 
 • Zpravidla se jedná o lidi, kteří zůstávají v domácím prostředí sami a mohli by svým jednáním ohrozit sami sebe nebo okolí (obvykle osoby se ztrátou rozumových schopností, např. osoby s demencí). Dále jsou to osoby, které tráví většinu dne na lůžku či jsou významně omezeny v hybnosti a nejsou si schopny zajistit ani drobné úkony včetně přivolání pomoci. Rozhodnutí však vždy závisí na individuální situaci dané osoby a podmínkách, ve kterých se nachází, např. vhodné bezbariérové bydlení, dostupnost pomoci rodiny a blízkých. 

Některé z mylně zažitých představ o domovech pro seniory:

V domově bude zajištěn 24hodinový dohled, vašemu blízkému se tak nemůže nic stát.

Nepřetržitý 24hodinový dohled v domově pro seniory pracovníci zajistit nemohou. U každého uživatele pravidelně kontrolují, jak se mu daří, zdali něco nepotřebuje, a to včetně nočních hodin, pokud je to vhodné. Každý je také vybaven signalizačním zařízením, pomocí kterého si může kdykoli přivolat pomoc. Budova je zařízena tak, aby se v ní dalo pohybovat bezpečně. Nikdy však nelze ze 100 % vyloučit přirozené riziko např. pádu, stejně jako je tomu v běžném životě doma. 

Na domov pro seniory má nárok každý důchodce. 

Domov pro seniory je určen těm, kteří potřebují soustavnou podporu, kterou není možné zajistit v domácím prostředí, a to ani ve spolupráci s rodinou a pečovatelskou službou. Zpravidla jsou to uživatelé, kteří již sami nezvládají vykonávat běžné činnosti (najíst se, umýt se, posadit se), kteří tráví větší část dne na lůžku, pohybují se pomocí kolečkového křesla nebo chodítka, mají bolesti, zapomínají. Starobní důchod neznamená nárok na služby domova pro seniory. 

V domově je neustále přítomen lékař.

Lékař do domova pro seniory pravidelně dochází, ale není tam 24 hodin denně. Nepřetržitě je k dispozici zdravotní sestra, která umí zhodnotit akutní stav, provést drobné zákroky, poskytnout první pomoc. Pokud je to třeba, přivolá lékaře nebo záchrannou službu.

V domově se uživatelé necítí osaměle, protože jsou neustále mezi lidmi.

Většina uživatelů oceňuje zajištění fyzického pohodlí a také vstřícný přístup personálu. Do domova docházejí dobrovolníci. Pracovníci uživatelům nabízí různé aktivity, podporují kontakt s rodinou, přáteli či s ostatními blízkými (návštěvy mohou přicházet denně ve stanovených hodinách). Určitá osamělost může však ke stáří patřit a zaměstnanci domova nemohou nahradit přirozené vztahy s rodinou, blízkými a přáteli či úplně zabránit pocitům osamělosti. 

V domově je zajištěn bohatý společenský a kulturní život – výlety, návštěvy divadla, besedy atp.

Zdravotní stav většiny uživatelů jim neumožňuje účastnit se takových aktivit a ani o to nejeví zájem. Potřebují fyzické i psychické pohodlí, být bez bolesti a komfortně uspokojit základní životní potřeby. Pro aktivnější uživatele některé domovy zprostředkovávají např. pomoc dobrovolníků, kteří je mohou někam doprovodit či jim předčítat knihu.

Kdo a jak vám pomůže zůstat ŽÍT DOMA, čtěte zde…