Tisková zpráva: Praha 3 usiluje o účinnější podporu pečovatelské služby a společně s Institutem sociální práce zahájila nový projekt

Tisková zpráva: Praha 3 usiluje o účinnější podporu pečovatelské služby a společně s Institutem sociální práce zahájila nový projekt

Pro mnohé samozřejmost, pro jiné nesplnitelné přání. Ač chce většina lidí ŽÍT DOMA, zdaleka ne každému je to umožněno. Lidé závislí na pomoci a péči druhých potřebují účinnou podporu terénní sociální služby. Tu chce poskytovat Pečovatelská služba Prahy 3, a proto vznikl projekt vedený Institutem sociální práce, z.s., s názvem „Rozvoj pečovatelské služby jako základní domácí služby na Praze 3“. V následujících dvou letech ji čeká intenzivní práce na dalším zkvalitnění poskytované péče.
„Senioři, zdravotně postižení, ani chronicky nemocní by neměli být nuceni vyhledávat pobytová zařízení v situaci, kdy by mohli zůstat s podporou moderně fungující pečovatelské služby ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. A ani pečující rodiny by se neměly dostávat do svízelných situací spojených s náročnou péčí doma o blízkého, která si mnohdy vyžádá zásadní změny v dosavadním životě a neobejde se bez stavů fyzického i psychického vyčerpání,“ popisuje Jakub Čtvrtník, odborný garant projektů Institutu sociální práce, co všechno může pomoci vyřešit dobře fungující terénní sociální služba…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *