Entries by zitdoma

Jak při poskytování pečovatelské služby komunikovat s duševně nemocným klientem

Duševním onemocněním trpí čím dál více lidí. Různé formy těchto poruch a poruch chování jsou podle poslední dostupné statistiky České správy sociálního zabezpečení druhou nejčastější příčinou vyplácení invalidních důchodů v zemi. Při dobrém zaléčení, vhodném zázemí, které mohou doplnit či nahradit sociální služby, může ale i třeba člověk se schizofrenií ŽÍT DOMA.

Zdravotnický deník – Sociální služby nejsou nikde prioritou, ukázala pandemie. V ČR máme největší rezervy v terénní péči, investice ale mají jít do betonu

Covid-19 v mnoha oblastech podtrhl problémy, kterým roky nebyla věnována pozornost, nyní se ale ukázaly v celé své nahotě. Z velké části to platí i o dlouhodobé péči, a to ať už pobytové, nebo terénní či poskytované neformálními pečujícími. Jde o oblast, kterou jsme doposud nebyli schopni efektivně řešit – právě ona má ale nyní na starosti ty, kteří jsou nákazou covid-19 ohroženi nejvíce ze všech. Problematice se věnoval webinář Dopad koronakrize na dlouhodobou péči o seniory a pečující: zkušenosti z ČR a USA.

Příběh pro doma osamělé 1: O dvou vlcích

Tým Institutu sociální práce a vize ŽÍT DOMA myslí na všechny ty z vás, kteří se v předvánočním čase možná cítíte osamělí. Ne, že by rodina nebo blízcí na vás zapomněli, ale navštěvují vás třeba méně právě proto, že vás mají rádi a snaží se vás chránit.