Základní rady a tipy pro péči doma

Co dělat, když váš blízký ztrácí schopnost samostatně se rozhodovat? Jak upravit prostředí pro člověka po totální endoprotéze? Jak předcházet vzniku proleženin? Nebo například jak zajistit péči umírajícímu?

Poradíme vám, jak se připravit na péči o člověka s konkrétním zdravotním omezením:

Nejbližší pečovatelskou službu, která vám/vašemu blízkému může pomoci dál ŽÍT DOMA najdete tady… 

Umělci Cirku La Putyka s nadsázkou předvádí, jak pomáhat…

Odborná série o manipulaci a podpoře pohybu

Umělci Cirku La Putyka s nadsázkou předvádí, jak pomáhat…

Jak pomoct z lehu do sedu?

Jak doprovázet při chůzi?

Jak pomoct na vozík?

Jak pomáhat při vstávání?

Jak dopomoct při oblékání?

Jak používat berle?

Odborná série o manipulaci a podpoře pohybu

Posazení na posteli

Chůze s dopomocí

Přesun na židli nebo vozík

Postavení ze sedu

Chůze s berlemi

Nejbližší pečovatelskou službu, která vám/vašemu blízkému může pomoci dál ŽÍT DOMA najdete tady…